ลมปากของปากกา

posted on 24 Sep 2012 13:34 by sainamsailom2007
 
 
จุมพิตแรก...
 
สัมผัสกลิ่นน้ำหมึกประพรมลงบนผืนแก้มกระดาษด้วยอารมณ์รัก
 
หากแต่แสงสว่างจากดวงหน้าหลอดไฟธรรมชาติสาดส่องพอดิบดี
 
คงอีกนานสำหรับฤดูเพาะปลูกและฤดูเก็บเกี่ยว
 
มันคงอีกนานสำหรับลมปากของปากกาจะสิ้นใจ
 
เพียงจุมพิตแรก...

Comment

Comment:

Tweet