เพียงความรู้สึก

posted on 15 Oct 2012 14:57 by sainamsailom2007
 
เขาทอดสมอตัวเองไว้ด้วยคาปูชิโน่ร้อนกับหนังสือเล่มโปรด 
 
ขณะลีลาของสายลมยามเช้ายังคงอ่อนโยน
 
เกี้ยวพาไออุ่นกรุ่นกลิ่นละมุนแห่งความคิดถึง 
 
ณ ห้วงทรงจำ 
 
เพียงความรู้สึกเท่านั้น...
 
มันคือความรู้สึกที่ไม่เคยเปียกแดดฝน 
 
ความรู้สึกที่ไม่เลือกฤดูกาล
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet